Aplikace ke stažení

Konfigurační aplikace pro RC sound v2.x, RC spínač v3.0, v4.x, v5.0 i v6.0
 
 
 
Nalevo vyobrazená aplikace dovoluje konfigurovat RC sound v2.x, RC telemetry modul nebo do RC spínače v3.x, v4.x i v5.0 nahrát libovolný blikající mód, který si uživatel sám naedituje. Časová osa nám ve smyčce simuluje dle nastavení 0.1 - 10 vteřin a uživatel si pomocí 20ti voleb pro každý kanál definuje v jakém okamžiku budou výstupy aktivní a neaktivní. Vysílačem je ovládán stav Zapnuto / Vypnuto, u verze v4.0 je také možno druhým kanálem regulovat výsledný jas pro výstupy č.1 a č.2. Dále je pomocí aplikace možno plně konfigurovat chování RC spínače. Aplikace také poskytuje náhledy na jednotlivé typy modelů a můžeme si ihned udělat jasnou představu jak bude námi navržený blikající efekt působit přímo na modelu letadla, quatrocoptéry nebo lodi. Pro správnou funkci stačí připojit modul RC_USBCOM v2.0 k PC a tento bude aplikací automaticky detekován. Podmínkou je, aby byl v PC nainstalován ovládač pro virtuální COM port od firmy FTDI. Doporučuji nejdříve připojit převodnik k PC, nainstalovat patřičné ovládače a až následně spustit aplikaci. Aplikaci není nutné instalovat a je možno ji přenášet v podobě jediného spustitelného souboru např. na Flash disku, apd.
U RC spínačů verze v4.x a telemetrického modulu lze svépomoci přehrát firmware. Odpadá tím nutnost posílat modul pro přehrání výrobci.

 

Simulační aplikace pro RC spínač v3.0 i v4.0
 
 
Vyobrazená aplikace slouží k seznámení s ovládacími možnostmi RC spínačů v3.0 i v4.0. Je možné si odzkoušet všechny způsoby ovládání RC spínačů, které jsou k dispozici. Aktivní výstupy jsou indikovány svitem patřičné LED na daném výstupu. Reálné spínače jsou samozřejmě schopny libovolným způsobem na každém jednotlivém výstupu blikat, zde pro jednoduchost pouze svítí. Na pravé straně aplikace jsou k vidění 4 tlačítka, která po stisknutí simulují klepnutí do kniplu na určitou dobu, která je nutná pro správné sepnutí. V aplikaci je umístěn náhled na chování kniplu skutečného vysílače na daný povel. U kódové způsobu ovládání se zpřístupní tlačítko pro nasimulování sepnutí náhodného výstupu. Aplikaci není nutné instalovat a její spuštění je možné na systémech od Windows XP po Windows 10.

 

 Dokumenty ke stažení

 

Manuál pro RC spínač v6.0 (od firmware v1.0 a novější) - stáhnout

Manuál pro RC spínač v5.0 (od firmware v1.0 a novější) - stáhnout

Manuál pro RC spínač v4.1 (od firmware v3.5 a novější) - stáhnout

Manuál pro RC spínač v3.1 (od firmware v6.3 a novější) - stáhnout

Manuál pro RC sound v2.1 (od firmware v3.2 a novější) - stáhnout

Manuál pro RC sound v2.0 (od firmware v2.5 a novější) - stáhnout

 

 Firmware ke stažení (použít pravé tlačítko a "Uložit odkaz jako...")

 

Firmware pro RC sound v2.x (v3.2 / 29.10.2023) - stáhnout

Firmware pro RC spínač v4.x (v3.2 / 23.04.2023) - stáhnout

Postup pro přehrání firmware v RC spínač v4.x - stáhnout

 

 BETA verze firmware ke stažení

 

Firmware pro RC spínač v4.x (beta v3.5 / 10.03.2024) - stáhnout

 

 Ovládače ke stažení

 

Ovládač FTDI pro Windows 7 a novější - stáhnout

Ovládač FTDI pro Windows XP - stáhnout

Knihovna FTD2xx.dll - stáhnout

 

 Archiv

 

Manuál pro RC spínač v3.0 (od firmware v4.2 a6 v4.4) - stáhnout

Firmware pro RC sound v2.x (v3.1 / 23.04.2023) - stáhnout

Firmware pro RC sound v2.0 (v2.4 / 25.06.2022) - stáhnout

Firmware pro RC sound v2.0 (v2.3 / 16.05.2022) - stáhnout

Firmware pro RC sound v2.0 (v2.2 / 21.04.2022) - stáhnout

Firmware pro RC sound v2.0 (v2.1 / 15.04.2022) - stáhnout

Firmware pro RC sound v2.0 (v2.0 / 14.02.2022) - stáhnout

Konfigurační aplikace pro RC spínač v3.0, v4.0 i v5.0 (v2.1.0.3) - stáhnout

Konfigurační aplikace pro RC spínač v4.0 do verze firmware v1.7 (v1.3.2.0) - stáhnout

Konfigurační aplikace pro RC spínač v3.0 do verze firmware v3.2 (v1.7.1.0) - stáhnout

Návod pro RC spínač v4.0 (do verze firmware v1.7) - stáhnout

Návod pro RC spínač v3.0 (do verze firmware v2.8) - stáhnout